Privacy

Privacyverklaring Stichting Aravinda

Stichting Aravinda vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bijzonder belangrijk. Persoonlijke ge-    gevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Stichting Aravinda houdt zich in alle voorkomende gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. 

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgebonden gegevens is Stichting Aravinda, Jan Dirk van Exterlaan 18, 1336 LJ te Almere. 

Verwerking van persoonsgegevens
Stichting Aravinda legt, om schriftelijk, telefonisch of electronisch contact met je te kunnen opnemen, de dienstverlening te verbeteren, overeenkomsten te kunnen uitvoeren en/of een wettelijke verplichting na te kunnen komen, gegevens vast wanneer je je registreert via het registratieformulier. Het gaat om naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden primair gebruikt voor het versturen van mailings en andere informatievoorziening en voor het afhandelen van inschrijvingen voor activiteiten.

Beheer, Inzage, rectificatie en verwijderen van persoonsgegevens
Gegevens worden met jouw instemming door ons beheerd tot het moment dat jij aangeeft dit niet langer wenselijk te vinden of tot het moment dat Stichting Aravinda zelf besluit de gegevens definitief uit haar bestanden te verwijderen.
Indien je inzage wenst, gegevens wilt wijzigen of wilt laten verwijderen uit ons bestand, dan is dat uiteraard mogelijk. Een dergelijk verzoek kun je kenbaar maken door een e-mail te sturen aan secretariaat@aravinda.nl. We zullen in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst hierop reageren.

De gegevens worden op een computer bewaard en beveiligd met daarvoor gekwalificeerde software. 
In geen geval zullen de gegevens worden gedeeld met derden buiten Stichting Aravinda.

Gebruik van cookies
Stichting Aravinda maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, simpele bestanden met gegevens die of op de harde schijf van je computer worden opgeslagen of in de sessie van je browser staan. Cookies worden door ons enkel gebruikt om de werking van de website te verbeteren en gemakkelijker te maken. Een sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens.

www.aravinda.nl en andere websites
Op de website van Aravinda staan meerdere links naar andere websites weergegeven. Stichting Aravinda aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor, indien aanwezig, de privacyverklaring van de website die je bezoekt.

Klachten
Indien je het niet eens bent met de manier waarop Stichting Aravinda omgaat met het beheer en/of gebruik van persoonsgegevens kun je hierover een klacht indienen. We verzoeken je in dat geval een e-mail te sturen aan secretariaat@aravinda.nl om dit kenbaar te maken. We zullen in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst reageren.
Een klacht kan eventueel ook rechtstreeks worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Zie voor contactgegevens de website www.autoriteitspersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen
Stichting Aravinda behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. In verband hiermee adviseren we je om regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Stichting Aravinda na te lezen.

Vragen
Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: Stichting Aravinda,

secretariaat@aravinda.nl.
  
Stichting Aravinda, 20 mei 2018