Disclaimer

 

Informatie m.b.t. de website van Stichting Aravinda,

hierna te noemen Aravinda.

 

Het openen en gebruiken van deze website houdt in dat de gebruiker onderstaande voorwaarden heeft gelezen, deze begrijpt, ermee instemt en daaraan is gebonden.

 

Informatie op deze website

Aravinda besteedt veel zorg aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens op deze website. Het is helaas niet uit te sluiten dat in de teksten en/of afbeeldingen onvolledigheden en/of onjuistheden voorkomen. Aravinda wijst iedere vorm van aansprakelijkheid af voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Aravinda behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

 

De informatie die wordt verstrekt op deze website is van algemene aard, bedoeld om eenieder te informeren over spiritualiteit, Aravinda en de door haar ontplooide activiteiten.

 

Functioneren van deze website

Aravinda kan niet garanderen dat de werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten foutloos verlopen. Aravinda is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van, of fouten of vertragingen in, het verstrekken van informatie door Aravinda of door jou aan Aravinda middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Aravinda aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Aravinda behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te verwijderen en/of te beƫindigen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Aravinda of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aravinda.

Virussen
Aravinda kan niet garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten